Roslagskonferensen

GUDSTJÄNSTER SEMINARIUM LOVSÅNG BARNMÖTEN M.M.

 

VÄLKOMMEN TILL ROSLAGSKONFERENSEN!

BOKA IN ÅRETS DATUM

14 - 19 augusti 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 års konferens var fullmatad med spännande och intressanta samlingar på temat "Wake Up".

Genom världsevangelisterna Hanna och Marcus Bloom fick vi bl.a. höra om hur de reser runt i länder som Indien och Pakistan och predikar evangeliet och människor i tusental tar emot Jesus och blir helade genom Guds ord.

K-G Larsson berättade om Israel och hur de många profetior som finns i bibeln om tidens slut nu de senaste 10-15 åren ett efter ett gått i uppfyllelse. Ruth Nordström väckte oss genom olika exempel där religionsfriheten i vårt land är i farozonen. Även Open Doors talade uppväckande om att många miljoner kristna i världen förföljs för sin tros skull och om en existerande förföljelse av kristna i vårt land inte minst på asylboenden. Hans Weichbrodt höll två bibelstudier, intressanta och väckande, utifrån Abram i första Moseboken. Gud använder vanliga ofullkomliga människor, Abram var inte felfri men använd. Hans predikade om vikten att läsa och lyssna till Guds ord i den Helige Ande. Carl-Gustav Severin avslutade konferensen med att predika om Kraften i Guds ord!

 

Vi känner stor tacksamhet över möjligheten att arrangera Roslagskonferensen och vi tror att 2017 års tema: Wake Up, verkligen har väckt oss över tidsläget, sekulariseringen och nödvändigheten att lyssna o läsa Guds ord i denna tid.

 

 

Vi ser fram emot och välkomnar dig till årets konferens 14-19 augusti 2018!

 

Arrangörer: Furuhöjdskyrkan i Alunda med församlingar i Roslagen och Bilda